Trending Products

Flower
Bio Jesus
Hybrid - Indica

THC: 23.33%

CBD: 0.05%

Remedy-logo
Flower
CBG
Chem D
Hybrid

THC: 26.25%

CBD: 0.06%

Remedy-logo
VapeCartridge
510-Thread
Branded Spin 2 Battery
Remedy-logo
Flower
Bio Jesus

THC: 27.04%

CBD: 0.06%

Remedy-logo
Flower
Chem D
Remedy-logo
Flower
Las Vegas Kush Cake
Remedy-logo